Forside

Centrets formål og baggrund

 

Samarbejdet tager udgangspunkt i partnernes kernefunktioner, dvs. forskning, undervisning, uddannelse, formidling, indsamling og bevaring, og anvendes som springbræt til at styrke regionalt og internationalt forsknings- og undervisningssamarbejde med andre universiteter og kultur- og kunstinstitutioner. Samarbejdet skal styrke de langsigtede bånd mellem RUC og museerne, og samarbejdet skal søges udvidet til at omfatte så mange områder som muligt. Det er derfor målsætningen for Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS, at:

 

- skabe en synlighed for eksisterende og fremtidigt samarbejde indenfor området

- skabe en entydig indgangsportal for samarbejde mellem Universitetet og museerne

- styrke koordinering mellem forskellige faglige miljøer på museerne og indenfor Universitetet

- styrke samarbejde og udvikling af undervisningsaktiviteter indenfor museumsområdet

- facilitere og kvalificere såvel nuværende og fremtidige forskningsprojekter hos - og i samarbejde mellem – parterne

 

Centret afholder seminarer, faciliterer periodevise skrive-refugier på RUC for museumsansatte, arrangerer udveksling af forskere for kortere tidsperioder og engagerer sig i studentersamarbejde og samfinansierede ph.d.projekter. Centret blev stiftet i foråret 2013, og har sekretariat på Roskilde Universitet.

 

Initiativtagerne til Centret er ROMU, Museum Sydøstdanmark, Vikingeskibsmuseet, Greve Museum og Museum Vestsjælland sammen med Roskilde Universitet. Derudover findes der på Roskilde Universitet samarbejder om museumsforskning på tre ud af fire institutter med museer i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Du kan læse mere om hver enkelt deltager herunder, og på institutionernes egne hjemmesider.

KALENDER

 

 

I kalenderen kan de kommende arrangementer i Centret ses. Har du en faglig begivenhed vi skal annoncere for dig, så giv os endelig besked herom på

kv-center@ruc.dk.

 

 

ROSKILDE UNIVERSITET

 

Roskilde Universitet arbejder med eksperimenterende og nyskabende former for læring og videnskabelse. RUC er karakteriseret ved at flytte grænser for viden gennem en problem-orienteret tilgang og på at føre universitet og samfund sammen.

GREVE MUSEUM

 

 

Greve Museum er et kultur-historisk museum for nyere tid. Det betyder, at museet især arbejder med de sidste 250 års kulturhistorie. Greve Museum har særlig fokus på 1800-tallets hedebokultur og 1900-tallets forstads-udvikling.

 

ROMU

 

Museets arkæologiske forskningsområder omfatter Lejre, Roskilde og Frederikssund. Indenfor nyere tid arbejder museet bl.a. med populærmusik, folkelige bevægelser, Sct. Hans Hospital samt udbygningen af Trekroner-bydelen.

MUSEUM VESTSJÆLLAND

 

Museum Vestsjælland er et statsanerkendt kultur-historisk museum for godt 285.000 borgere i Midt- og Vestsjælland. Museets geografiske ansvarsområde dækker Holbæk, Slagelse, Odsherred, Kalundborg, Ringsted og Sorø kommuner.

 

MUSEUM SYDØSTDANMARK

 

Museum Sydøstdanmark vil udvikle sig til et bæredygtigt og professionelt museum, kendetegnet ved troværdig-hed, kvalitet og originalitet. Fokus er alt fra middel-alderens borge, Kähler keramik og Holmegaard samt handels- og søfartshistorien.

Copyright: Vikingeskibsmuseet i Roskilde

VIKINGESKIBS-MUSEET

 

Vikingeskibsmuseet er Danmarks museum for skibe, søfart og både-bygningskultur. Man kan se de fem vikingeskibe fra Skuldelev, og besøge museets bådeværft, der bygger rekonstruktioner af vikingeskibe og traditionelle nordiske træbåde.

TILMELD MAILLISTE

 

Ønsker du at modtage nyhedsbreve fra Centret og invitationer til faglige arrangementer, så send en mail til kv-center@ruc.dk.

 

 

Copyright © All Rights Reserved