Arrangementer

 

Kommende arrangementer

 

 

 

 

Faglige arrangementer andre steder:

Dansk Center for Museumsforskning

 

Dansk Center for Museumsforskning er et center uden mure for danske universiteter og højere læreanstalter. Det består af centrale institutter, som bedriver museums-forskning. Læs mere om centret her.

Organisationen Danske Museer

 

Organisationen Danske Museer er en interesseorganisation, hvor 180 af alle landets museer og konserveringscentre er medlemmer. Det svarer til 96% af alle stats-anerkendte museer. ODM er museumsverdenens forum for faglige netværk, efter- og videre-uddannelse og museumspolitiske anliggender. Læs mere om ODM her.

DREAM

 

DREAM (Danish Research Centre on Education and Advanced Media Materials) har til formål at skabe videnskabelig basis for, og medvirke til, at udvikle nye læremidler på dansk til anvendelse i både formelle og semiformelle lærings-sammenhænge. Læs mere om DREAM her.

Har du et relevant arrangement?

Vi vil altid gerne orienteres om faglige arrangementer, så afholder du selv eller kender du til et arrangement, så annoncerer vi det gerne for dig her på siden og i vores nyhedsbrev.

 

Send os en mail med information om arrangementet på kv-center@ruc.dk

 

Så er programmet for dette års konference klar. Arrangementet foregår den 29. september på RUC.

Årets tema er ”Objects and Meaning Making”.

 

Dette tager afsæt i følgende betragtninger:

"In the past decades, the authority of the meaning making that takes place in museums has gradually shifted from the objects and the curator to the visitors. This shift is reflected in concrete cases of exhibition development, where the involvement of users has become a central concern in the elaboration of new exhibition formats. In museum research, a movement away from the object, towards the users, has paralleled this shift. This has been expressed, among other things, in the emergence of more focused user analyses and ethnographies as well as critical deconstructions of the dominant narratives presented by exhibitions.

Taken together, these developments have caused the question of the role of the object in meaning making to be raised again, both with respect to museum dissemination practices (cf. Dudley 2009, 2012; Bjerregaard 2014), mediated learning in informal learning environments (Jakobsson & Davidsson 2012; Rowe & Bachmann 2012) and the cultural education role played by the museums and the disciplines disseminated in them (Shanks 2012). This conference focuses on the status of the object in relation to museum meaning making by involving both semiotic and material perspectives".

 

Årets konference er arrangeret sammen med Dansk Center for Museumsforskning. Der er åbent for tilmeldinger nu (og frem til den 15. September; dog kun så længe der er ledige pladser).

 

Registrering, program og mere information om konferencen kan fås her: http://events.ruc.dk/rucmus-konference/rucmusdcm-conference.html

 

 

----------

 

Sidste års RUCMUS-konference afholdes den

6. november 2015 på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.

 

Temaet er Museum 2030. Konferencen tager udgangspunkt i museernes dilemmaer i forhold til, hvilke veje de kan gå for at imødekomme nye rammebetingelser og udefrakommende krav om 'forretnings-gørelse’/kommercialisering og øget deltager- og brugerinddragelse. Hvordan kan museerne kvalificere de valg og fravalg, der tages, og hvor langt kan museerne bevæge sig væk fra den traditionelle museumsdrift og de genstandsbaserede udstillingskoncepter? Forskydes vægtningen på museerne fra forskning til formidling – og risikerer man derved et videnstab? Hvilke fordele og ulemper er der ved at indgå i aktiviteter, som ikke har et decideret musealt formål?

 

Formålet med konferencen er at afdække, hvilken betydning aktuelle valg og fravalg i denne forbindelse spiller for, hvad et museum er i fremtiden, og har derfor temaet Museum 2030: Genstande, Udstillingskoncepter og kerneopgaver.

 

Tilmedling, program og anden information om konferencen findes her.

 

 

Ph.D. FORSVAR FREDAG DEN 23. OKTOBER 2015

kl. 13.00 – 16.00 i Bygning 02, RUC

 

Jonas Abkjær Andersen forsvarer sin afhandling:

 

”Formidlingsmysterier - Bidrag til belysning af materialitet og narrativitet i museums- og kulturarvsformidling”

 

Bedømmelsesudvalget består af:

Professor Jørgen Ole Bærenholdt (formand), ENSPAC, RUC

Lektor Britta Timm Knudsen, Institut for Kommunikation og Kultur, Århus Universitet

Professor Brita Brenna, Institut for kulturstudier og orientalske språk, Oslo Universitet, Norge

 

Vejledere:

Lektor Michael Haldrup, CBIT, RUC, Professor Kirsten Simonsen, ENSPAC, RUC og museumsdirektør Tinna Damgård-Sørensen, Vikingeskibsmuseet i Roskilde

 

 

 

Senest afholdte arrangementer

 

Ph.D. FORSVAR TIRSDAG DEN . 7. SEPTEMBER 2015 kl. 13.00 – 16.00 i lokale 44.1-40, RUC

 

Line Vestergaard Knudsen forsvarer sin afhandling:

 

ROCKENS DANMARKSKORT. Deltagelse praktiseret som forskellighed.

 

 

Om afhandlingen:

Afhandlingen er et design-baseret, etnologisk og auto-etnografisk studie af en specifik brugerinddragende kollaborativ designproces i et nyt dansk museum, Danmarks Rockmuseum, Roskilde Museum.

 

Her undersøges hvordan deltagelse blev udfoldet og særligt hvordan de inddragede deltagere var med til at sætte retninger for designobjektet, en digital formidlingsplatform, Rockens Danmarkskort. Hermed forfølges en forståelse af deltagelse som praktiseret i museet og der spørges til hvorvidt, og hvordan deltagelse fik virke i museet, specifikt i denne designproces. Med metodiske og teoretiske ressourcer fra participatory design og STS-feltet analyseres og diskuteres planlægning og udfoldelse af den brugerinddragende kollaborative proces på Danmarks Rockmuseum.

 

I analysen af hvordan deltagelse virkede i tilblivelsen af Rockens Danmarkskort konstituerede forskellighed sig i mit studie som et element med relevans for praktiseringen af deltagelse. Jeg spørger derfor også til, hvordan forskellighed blev praktiseret i designprocessen, og særligt hvordan praktisering af forskellighed relaterede sig til praktisering af deltagelse. I analysen lægges der vægt på, at en række ’versioner af forskellighed’ blev indskrevet og udfoldet i processen. På baggrund af dette specifikke eksempel diskuterer afhandlingen deltagelse og forskellighed som praksisser i museet og særligt relateret til digitalt formidlingsdesign.

 

Bedømmelsesudvalg

Michael Haldrup (formand), lektor, CBIT, Roskilde Universitet, DK

Brit Ross Winthererik, IT Universitetet, DK

Klas Grinell, docent, Världskulturmuseet I Göteborg, SE

 

Ordstyrer

Ida Willig, ph.d.-programleder, CBIT, Roskilde Universitet, DK

 

Vejleder

Oluf Danielsen, lektor, CBIT, Roskilde Universitet, DK

 

Medvejleder

Tine Damsholt, lektor, Københavns Universitet, DK

 

 

Ph.D. FORSVAR TIRSDAG DEN 23. JUNI 2015

Kl. 13.00 - 16.00 på RUC i lokale 42.2-37

 

Anne Rørbæk Olesen defends her thesis:

 

Co-designing Digital Museum Communication

An exploration of digital museum communication as it emerges in collaborative design interaction between museum staff and digital designers

 

Abstract:

The aim of the thesis is to explore how digital museum communication emerges in collaborative design processes, focusing on interaction between museum staff and digital designers. Using ethnographic and sociological methods, the thesis contributes with visualisations, conclusions and suggestions in terms of how digital designers are involved in the design processes as well as how digital museum communication is understood, negotiated and co-designed. Overall, the thesis stresses the importance of focusing on process over product when developing, researching and funding digital museum communication. Furthermore, the thesis contributes with expansions to the analytical approaches of situational analysis and to theoretical perspectives on boundary objects.

 

Assessment Committee:

Michael Haldrup, Associate Professor (chairman), Communication, Business and Information Technologies, Roskilde University, DK

Charlotte Lee, Associate Professor, Human Centered Design & Engineering, University of Washington, USA

Anders Buch, Associate Professor, Department of Education, Learning and Philosophy, Aalborg University, DK

 

Head of defense:

Keld Bødker, Head of Doctoral School, Communication, Business and Information Technologies, RUC, DK

 

Supervisor:

Kim Schrøder, Professor, Communication, Business and Information Technologies, RUC, DK

 

Co-supervisor:

Stine Willum Adrian, Associate Professor, Department of Education, Learning and Philosophy, AAU, DK

 

Thesis is available for examination at Doctoral School website.

 

After the defense CBIT will host a reception.

 

Afholdte arrangementer

Gennem årene har der været afholdt flere arrangementer i regi af RUCMUS, forløberen til det Kulturvidenskabelige Center. Disse har blandt andet været:

 

Torsdag den 30. januar 2014 afholdte Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS sin årlige konference.

 

Temaet for dagen var:

"the dangerous museum -museums in public debate"

 

Se programmet her

 

Der deltog 70 personer i konferencen, som samtidig var kick off for det nystiftede kulturvidenskabeligt Center RUCMUS

 

Abstracts til de fire oplæg kan findes her:

 

The National Museum and the (post-)colonial challenge - Christian Sune Pedersen

 

Museum, memorial and moral – the future of the Museum of Danish Re-sistance - Anette Warring

 

Ethnographic collections at cross roads - Anne Folke Henningsen

 

Danger as an Ethics Strategy in Artists’ Interventions - Janet Marstine

 

Fredag den 5. april 2013 afholdte Kulturvidenskabeligt Center RUCMUS sin årlige konference.

 

Dette års tema var: "den faste kulturarv - interesser og perspektiver"

 

Dette tema udsprang af, at museer og offentlige myndigheder igennem museumsloven er forpligtet på at samarbejde omkring sikring af ”væsentlige bevaringsværdier” for eftertiden i form af natur- og kulturarv i forbindelse med fysisk planlægning. Det skal fx ske, når der foreligger nye lokalplaner, når der gives byggetilladelser og tilladelser til råstofindvinding. Men hvad der er ”væsentlige bevaringsværdier” og således tilskrives betydning som ”natur- eller kulturarv” er et forhandlingsspørgsmål. Natur- og kulturarv er dog altid nogens. Det handler ikke blot om at bevare for eftertiden, men også om hvordan det skal gøre, og hvad den bevarede natur- og kulturarv må, bør, kan og skal bruges til og til glæde for hvem. Der er således flere og fleres interesser på spil, hvorfor bestemmelse og sikring af ”væsentlige bevaringsværdier” ikke er nogen nem og enkel sag, men kan ses som led i en forhandling eller kamp om værdier og identiteter på lokalt, regionalt, nationalt og globalt plan.

 

På konferencen vil problemstillingen blive belyst ud fra tre synsvinkler: et museumsperspektiv, et myndighedsperspektiv og et brugerperspektiv.

 

Se mere om dagens program her og læs om oplægsholdere her

 

 

Museumskonference om 'Museernes nytte?', den 14. marts 2012 kl. 9.30 - 16, hvor 140 museumsforskere og museumsansatte deltog.

 

Oplægsholderne var Arno Victor Nielsen, Jonas Abkjær Andernsen og Peter Bjerregaard. Om dagens tema kan siges at; traditionelt har indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling stået som de centrale elementer i museernes virksomhed. Det er også disse fem elementer, der fremhæves både i den internationale museumssammenslutnings definition af ’hvad et museum er’ og den museumslov, der regulerer de statsanerkendte museers virksomhed i Danmark. Museer er steder hvor samfundets kollektive hukommelse er lagret. Steder for læring, viden og dannelse. I de senere år har denne forståelse af museumsvirksomhed imidlertid været under pres. Museal kulturhistorie er i stigende grad blevet italesat som en værdipolitisk og oplevelsesøkonomisk ressource. Hvor stiller det museerne i dag? Hvad skal deres rolle være? Hvilken nytteværdi har museer for et samfund? – Og skal de overhovedet nytte?

 

Seminar om ”Forskningsbegreber på spil i den danske museums- og Universitetsverden”, den 21. november 2011 kl. 9.30 - 12

Seminaret indledes med et oplæg af Merete Ahnfeldt-Mollerup, medlem af Kulturministeriets Forskningsudvalg, med titlen: ”Indsamling, registering, bevaring og formidling - museernes virkelighed i et forskningsperspektiv”. Efterfølgende er der tid til fælles diskussion.

 

Udstilling om det kommende Rockmuseum, del af Roskilde Museum, i uge 46 og 47 2011

Udstillingen viser forslagene fra de fem internationale arkitektgrupper, der blev udvalgt til at deltage i arkitektkonkurrencen om Rockmagnetens byggerier på Musicon-grunden i Roskilde. Vinderprojektets 6 plancher er placeret på udstillingstavlerne og med dommerbetænkningen mv. vedhæftet - de øvrige 4 forslag er sat frem i vinduerne.

 

Ph.d. seminar afholdt på Vikingeskibsmuseet den 13. oktober 2011

Oplæg fra to af de tre ph.d. studerende i regi af RUCMUS om deres tematik, hvor de er i deres projekter samt hvordan det er at være ph.d. studerende i RUCMUS. Ligeledes oplæg fra Gitte Hornstrup Dahl, RUC, om de forskellige typer af ph.d.'er og finaniseringsmuligheder. Se Gitte's præsentation her.

 

Kulturhistorisk seminar afholdt på RUC den 3. februar 2011.

Kulturarv og national identitet? Museerne i Danmark er i disse år under radikal omlægning – og udvikling. Måske er det ”gammeldags” museum med genstande en saga blot. Universiteterne forandrer sig også med nationale og internationale kontakter, men søger samtidig at blive forankret regionalt og at udvide sine faglige og formidlingsmæssige forpligtelser i samarbejde med museerne både lokalt og nationalt. Hvad kan museer og universiteter tilbyde hinanden – og hvad kan samarbejde bidrage til inden for forskning, strategisk udvikling, kultur og formidling? Det er baggrunden for en konference om museumsfeltet i forandring - om kulturarv og national identitet. Konferencens fokus er kritisk analyse af national iscenesættelse - og konstruktive muligheder i forskning og formidling i samarbejde mellem universiteter og museer. Oplægsholderne var: Bo Poulsen, Roskilde Universitet - Camilla Mordhorst, Københavns Museum - Kasper Eskildsen, Roskilde Universitet - Christian Irgens, Konsulent - Tine Damsholt, Københavns Universitet.

 

Ph.d. forsvar af Connie Svabo, ENSPAC, den 22. september 2010

Afhandlingen omhandler: "Portable Objects at the Museum". Mobile phones, exercise pamphlets and animal costumes co-create visitor experiences at a modern museum of natural history

 

Virtuelle rekonstruktioner den 7. oktober 2009

Seminar på RUC arrangeret af det strategiske forskningsprojekt "Sensemaking Strategies and Userdriven Innovatoin in Virtual Worlds" som opfølgning på seminaret om virtuel arkæologi 14. maj 2009. Læs mere her.

 

Festivaler i Region Sjælland - deres vækstpotentiale i oplevelsesøkonomien den 30. september 2009

Seminar arrangeret af RUCinnovation og Center for Oplevelsesforskning, RUC. Læs mere her.

 

RUCMUS-workshop den 3. november 2008

Indledende workshop om RUCMUS-samarbejdet med deltagelse fra både de tre museer (Roskilde, Vordingborg og Vikingeskibsmuseet) og de relevante institutter på RUC.

 

Copyright © All Rights Reserved