Bedre byggeskik

 

.

 

 

 

 

Bedre byggeskik - et velfærdsprojekt?

 

"Bedre byggeskik - et velfærdsprojekt?" er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Museum Vestsjælland og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde Universitet.

 

I ph.d.-projekt undersøges forholdet mellem materialitet og ideologi, herunder hvordan Landsforeningen Bedre Byggeskiks (1915-65) bygninger og ideologi deltog og stadig deltager i forståelsen og formidlingen af det danske velfærdsprojekt. I projektet analyseres, hvordan foreningens ideologi og æstetik er blevet fastholdt, udviklet og ændret i kulturelle definitionskampe om ’det gode liv’ - dels gennem boligejernes ombygninger og dels gennem både offentlige og private instansers oplysnings- og bevaringsarbejde. Teoretisk og metodisk arbejdes med et fænomenologisk udgangspunkt. Af særlig interesse er, hvordan den sanselige erfaring af arkitekturen transformeres til kulturel og strukturel betydning.

Copyright © All Rights Reserved