Byplanlægning i Trekroner

 

.

 

 

 

 

Trekroner - en ny bydel i Roskilde Kommune

 

Trekroner øst for Roskilde udgør et af Roskilde kommunes væsentligste vækstområder inden for de senere år. Hvad der for få år siden var et universitetscenter omgivet af bare marker, er i dag et boligområde i fuld vækst. Nye boliger er siden år 2000 skudt frem overalt. Fuldt udbygget vil det udgøre over 3.500 boliger.

Roskilde Museum har siden begyndelsen fulgt og dokumenteret denne udvikling fra land til by. Museets arkæologer har inden nyt byggeri sættes i gang foretaget udgrav-ninger på stedet for at dokumentere fortidens historie. Siden har museets etnologer og historikere undersøgt og dokumenteret samtidens historie - planlæggernes visioner og beboernes praktiske erfaringer, hvem bosætter sig, deres tanker og ønsker til områdets udvikling.

 

Ud over indsamling af tilgængeligt materiale som kommunale rammeplaner og lokalplaner, opstart af beboerforeninger, de første spadestik og de første indflytninger har Roskilde Museum i flere omgange udsendt spørgeskemaer i et forsøg på at indfange de nye beboeres første indtryk af deres nye hjem. Disse mange besvarelser udgør en vigtig kilde til samtidsdokumentationen af Trekroner, men samtidig er området også løbende blevet fotograferet, og der er foretaget interviews med nøglepersoner inden for kommunen, arkitekter og beboere.

Copyright © All Rights Reserved