Formidling og identitetsdannelse

 

.

 

 

 

 

Formidling og identitetsdannelse

 

"Formidling og identitetsdannelse" er et samfinansieret ph.d.-projekt mellem Vikingeskibsmuseet og Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde Universitet.

 

Ph.d.stipendiat Jonas Abkjær Andersen forsker i relationen mellem kulturarv, formidling og identitetsdannelse. Dette drejer sig om hvorledes kulturarv benyttes og formidles: Hvad der sker i mødet mellem de der modtager formidlingen (publikum, gæster, forbrugere, brugere, læsere etc.) og selve formidlingen f.eks. på museer, kulturelle arrangementer etc. Fokus er især hvordan forståelsen af historie og kulturarv er med-danner af identitet på forskellige skalaer - fra den individuelle identitetsforståelse (med de nuancer dette involverer), over større samfundsmæssige mønstre i forståelsen af fortid og kulturarv, og hvilken betydning denne har for tiden og verden i dag - og for udviklingen i kulturarvsformidlingen i en global verden. I det konkrete forskningsprojekt ”Kulturarvsformidling og identitetsdannelse” er det teoretiske udgangspunkt i forståelsen af narrativer og materialiteter, mens en del af den metodiske tilgang er indsamlingen af empiri igennem etnografiske feltstudier. Det empiriske materiale danner baggrund for analyser af moderne forståelser og forestillinger om historie, kultur, kulturarv, erindring og identitet. Vil du vide mere kan du kontakte ph.d.studerende Jonas Abkjær Andersen på abkjaer@ruc.dk eller læse mere her.

Copyright © All Rights Reserved