Roskilde Bys oprindelige topografi

 

.

 

 

 

 

Roskilde Bys oprindelige topografi

 

"Roskilde Bys oprindelige topografi" er et samarbejde mellem Roskilde Museum og forskere fra Institut for Miljø, Samfund og

Rumlig Forandring (ENSPAC) på Roskilde Universitet.

 

Gennem boringer og prøvegravninger søger man at kortlægge topografien før Roskilde Bys etablering. Ligeledes undersøges kulturlagstilvæksten inden for middelalderbyens rammer i et forsøg på at redegøre for udviklingstakten kronologisk og rumligt mellem 1000 og 1550. Se et eksempel på en af delrapporterne her, der fungerer som en brik i puslespillet, der fortæller hvorfor Roskilde blev anlagt lige netop der. Endvidere kan der her ses et eksempel på en pollenanalyse, som ligeledes er udarbejdet som en del af projektet.

Copyright © All Rights Reserved